Зв'яжіться з нами для отримання консультації.

support, operator, woman
Обов'язково до заповнення
Обов'язково до заповнення
Обов'язково до заповнення
Не обов'явзково до заповнення

Юридичні та консалтингові послуги в сфері пожежної безпеки

Враховуючи необхідність захисту інтересів та прав суб’єктів господарської діяльності, дотримання високих стандартів надання послуг у сферах пожежної і техногенної безпеки, пропонує послуги якісної нормативної та правової підтримки.

Основними напрямками нормативної та правової підтримки у сфері забезпечення пожежної, техногенної безпеки та містобудування є:

  • консультації щодо державного нагляду (контролю) з питань дотримання законів у сфері пожежної та техногенної безпеки;
  • розгляд приписів, постанов і розпоряджень, виданих органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, мотивоване консультування щодо правомірності застосування певної норми законодавства до суб’єкта господарської діяльності;
  • надання допомоги щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання до вимог законодавства з питань пожежної безпеки;
  • супроводження та надання допомоги під час проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки;
  • консультації з підготовки вимог до пожежної безпеки при розробці технічних вимог на випуск продукції та надання послуг протипожежного призначення;
  • розробка та надання допомоги у погодженні заходів забезпечення протипожежного захисту об’єкту у спосіб не передбачений будівельними нормами;
  • організація та проведення семінарів, нарад з питань пожежної та техногенної безпеки;
  • аналіз запропонованого комплексу послуг протипожежного призначення при розкритті тендерних пропозицій, під час заключення контрактів та договорів;
  • підготовка проектів листів, запитів, скарг, повідомлень до центральних органів виконавчої влади та їх супровід з питань, що стосується дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки;
  • надання допомоги у вирішенні спорів щодо застосування санкцій органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

ПРИМІТКА: Для організації надання комплексу послуг з підтвердження відповідності систем протипожежного захисту ПП «СКАЙ КЕПІТАЛ ГРУП» співпрацює з партнером – органом з інспектування  ТОВ «Південий експертний центр», який відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та Закону України  «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» має атестат про акредитацію виданий Національним агентством з акредитації України, який засвідчує компетентність органу для перевірки відповідності систем протипожежного захисту, вогнезахисного оброблення, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, об’єктів будівництва, проектної документації у сфері техногенної та пожежної безпеки.